ЈАВНИ НАБАВКИ

Отворено со Вас

Службен гласник

Beeconomy

Влада на Р.Македонија

Моја - општина

Здружение на К.И на Р.М

  www.zki.org.mk

Народен правобранител

Skopjediem

Општина Неготино
ПРОМОВИРАНА МОНОГРАФИЈАТА ,, ОПШТИНА НЕГОТИНО ,, PDF Print
There are no translations available.

   Во присуство на голем број заинтересирани граѓани, а по повод 100 години од добивањето на статус град Неготино, се изврши промоција на монографијата ,, Општина Неготино ,, од авторот проф. Др Ѓорѓи Малковски кој, како што беше истакнато ,повеќе од 1,5 година работеше на изготвувањето на монографијата. Во пригодното обраќање градоначалникот Пане Трајков со присутните ја сподели гордоста на историскиот развој на некогашното мало населено место Неготино кое денес прерасна во современ административен и урбан центар во централна Македонија. За да не се заборави минатотот, но и да се сочува сегашноста, градоначалникот и советниците во Советот на општината одлучија да се изработи и да се објави монографија која како траен влог придонесува настаните и сите случувања во изминатите повеќе од 2 милениуми да останат како трајно сведоштво за сегашните, но и за генерациите кои доаѓаат. На промоцијата свое обраќање имаше и авторот Малковски, рецензентот на монографијата проф. Др Цацков, а извадоци од делото презентираа ученици од средното општинско училиште од Неготино.

Read more...
 
СООПШТЕНИЕ PDF Print
There are no translations available.

Соопштение до јавноста
Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека Градоначалникот на Општина Неготино организира
ЈАВНА РАСПРАВА

за следните главни проекти:
Реконструкција на ул. Маршал тито Тех. Бр. 2811-  2 km +135,28m
Реконструкција на ул. Партизанска Тех. Бр. 2811/2 -1 km+030,59m

Овие проекти се  достапни за увид од 08.11.2012 год. до 15.11.2012 година во просториите на општина Неготино, ул. “Ацо Аџи Илов“ бр 2 секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот.

По увидот, заитересираните граѓани невладини и други организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на овие проекти во писмена форма до одговорните лица за контакт во општина Неготино до 15.11.2012 година.


На 12.11.2012 година ќе се одржи јавна расправа по овие проекти во просториите на Општина Неготино во 19 часот.

Контакт лице:
Ѓоке Темелков
Oпштина Неготино
Ул. "Ацо Аџи Илов " 2, 1440 Неготино
Тел. 043/361 045 Лок.129                         
 
8 Ноември Празник на општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
ОБЈАВА 03/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Објава бр.3 Неготино за продажба на градежно земјиште
 
АСФАЛТИРАНА И ПОПЛОЧЕНА СО БЕХАТОН КОЦКИ УЛИЦА ВО ТРЕМНИК PDF Print
There are no translations available.

   Со обезбедени финансиски средства од Платежната агенција за рурален развој при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, а во соработка со стручните служби при општина Неготино, работници на градежната оператива на Гранит во изминатиот период извршија комплетна реконструкција со асфалтирање и поставување на бехатон коцки на улица во селото Тремник во должина од 800 метри. Проектот се реализираше согласно урбанистичката документација за ова населено место и врз основа на изготвениот проект од страна на одговорните во локалната самоуправа. Инаку, споменатата улица беше од земјен материјал со променлива ширина и големи деформации, а најголемите проблеми месното население ги имаше при услови на појава на поројни дождови, па токму поради тоа се пристапи кон комплетно санирање и уредување на оваа улица. Улицата е со ширина од 6 метри, во понискиот дел од селото се поставени тротоари, додека во пострмниот дел истата е со ширина од 5,5 метри. Исто така, при изведувањето на работите постоечките шахти на улицата беа поставени на ниво на коловозот, со што дојде до израмнување на самото подрачје и подобрување на неговата функционалност. Целокупниот проект преку кој дел од жителите на Тремник добија нова, современа и функционална улица во должина од 800 метри чинеше околу 12.000.000 денари.

Read more...
 
ФИНАЛНИ ГРАДЕЖНИ ЗАФАТИ НА МОСТОТ НА ТИМЈАНИЧКА РЕКА И УРЕДУВАЊЕ НА УЛИЦАТА PDF Print
There are no translations available.

   Во рамките на спроведувањето на годишната Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Неготино работници на градежното претпријатие ,, Градба промет ,, се ангажирани на изведување на финалните работи на мостот на Тимјаничка река, како и на уредување на улицата пред и после мостот која ги спојува пак улиците Антон Пеган и Владо Арсов Шпанац.  Имено, покрај изведувањето на завршните работи на и околу мостот пред неговото ставање во функција, паралелно се врши тампонирање и подготовки за асфалтирање на околу 100 метри пред и после мостот на улицата која ќе ги спои двата дела од градот, при што е изграден и потпорен sид на истата. Меѓу другото, во делот на изведувањето на работите на овој потег, се изврши и чистење на колекторскиот систем од новиот мост до градскиот пазар и тоа од двете страни во должина од 1.000 метри. Основна цел на овој проект е да се овозможи полесен проток на луѓе и возила во овој дел од градот, а наедно и да дојде до растеретување на сообраќајот во централното градско подраќје. За спроведување на сите предходно наведени градежни активности од Буџетот на општина Неготино се издвоени околу 10.000.000 денари.

Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Page 127 of 158