ЈАВНИ НАБАВКИ

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Барање за надоместок за новородено дете

Барање за надоместок за новородено дете
Сообраќај PDF Print
There are no translations available.

    Низ територијата на општина Неготино поминува автопатот М-1 и регионалниот пат Р-107.

    Вкупната должина на постојната градска мрежа во градот Неготино изнесува 25 км, а вкупната површина 17.5 ха. Во општина Неготино има 51 км локални патишта.

    Во општината нема организиран Јавен градски превоз.

  • Вкупно 3174 возила
  • Постоење на одреден број нерегистрирни возила кои се вклучени во транспортот
  • 0.13 возила по глава на жител со просечна старост на возилата од 20 години

    Низ територијата на општина Неготино поминува линијата Табановце-Скопје-Гевгелија.

  • 4 железнички станици: Кукуречни, Криволак, Неготино и Дуброво
  • Индустриски колосек во АД “Повардарие”