Објавен повик за изградба на делница од патот Г.Дисан-Вешје PDF Печати

   Со објавениот јавен повик општина Неготино ги повикува сите заинтересирани, подобни и квалификувани понудувачи да достават понуди за изведување градежни работи кои вклучуваат изградба на делница од локалниот пат Горни Дисан-Вешје. Имено, по асфалтирањето на првите 800 метри, општина Неготино продолжува со уредувањето на овој патен правец во фази, се до неговото комплетно асфалтирање. Понудите можат да се достават најдоцна до 15-ти декември оваа година до 12,00 часот и истите ќе бидат физички отворени во присуство на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат на отворањето на понудите, по што ќе се изврши избор на најповолниот понудувач и потенцијален изведувач на работите.