Тампонирани улици со гребен асфалт во Д.Дисан и Пепелиште PDF Печати

   На терен и во изминатите денови беа присутни активности за реализирање на ветувањето на градоначалникот на општина Неготино Тони Делков дека во секое населено место во општината ќе се тампонираат 1-2 улици со гребен асфалт. Така, деновиве во две неготински села се постави гребен асфалт на улици во должина од близу 1.000 метри. Со активноста беше опфатено селото Д.Дисан каде што се изврши тампонирање со гребен асфалт на улици во должина од 550 метри и тоа една улица од 250 м, една од 200 и два помали улички од по 50 метри. Исто така, со гребен асфалт се тампонираше и во селото Пепелиште во вкупна должина од 430 метри, при што гребен асфалт по целата ширина беше поставен и со валјак набиен на 2 улици од кои едната со должина од 180, а другата од 100 метри, а тампонирање се изврши и на просторот околу новоизградениот детски забавен парк кај споменикот во должина од 150 метри.