Граѓаните можат да пријавуваат проблем до општината по електронски пат PDF Печати

  Општина Неготино повторно во функција го стави системот кој на граѓаните им овозможува по електронски пат во секое време од денот, 7 дена во неделата, преку општинската веб-страница да пријавуваат комунален проблем кој општинските служби ќе се обидат да го решат или во најкраток можен рок барателот на информацијата да го запознаат до каде е решавањето на пријавениот проблем. Секој граѓанин од листата на проблеми во менито на системот (објавено подолу) може да го одбере својот проблем и во пријавата да ја наведе точната адреса или да ја опише локацијата на која треба да се врши интервенција, а треба да остави и контакт за стручните служби при општина Неготино да можат да одговорат на пријавата и да информираат за истата. Граѓаните преку оваа форма можат да пријавуваат проблеми со улично осветлување, улици, патишта и тротоари, објекти склони на рушење, урбана опрема, градба и  дива градба, животна средина, отпад, кучиња скитници, јавно зеленило, гробишта, водовод и канализација и сообраќајна сигнализација.