Честит празник на лозарите и винарите „ Свети Трифун “ PDF Печати

 Со традиционално закројување на винова лоза на плантажите во близина на село Курија, денес градоначалникот Тони Делков заедно со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Хоџа го одбележаа празникот на лозарите и винарите „ Свети Трифун 2021“.   Согласно протоколите и мерките за заштита од Корона вирусот , беше остварена и кратка работна средба на која градоначалникот и министерпт Хоџа разговаа за состојбата со лозарите од општината. Беше разговарано и за чекорите кои ќе ги преземат за наредната реколта за подобар откуп на грозјето на лозарите од општина Неготино.  
Нека  е честит празникот на лозарите и винарите „ Свети Трифун “ !!!