Ставени во функција уште 11 лед штедливи светилки во Неготино PDF Print
There are no translations available.

    Во рамките на спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност на општина Неготино, деновиве во функција се ставени уште 11 лед  штедливи светилки на локација во градот каде што со децении немаше улично јавно осветлување. Истите се поставени на 8 метарски метални столбови на дел од ул „Коста  Волканоски“  и дел од ул„ Владо Арсов  Шпанац“ на потегот  од ул. „Киро Крстев“ до населбата „Саат-кула“ .   11-те лед штедливи светилки на задоволство   на жителите кои живеат во овој дел од градот ќе функционираат согласно поставената автоматика на останатото улично осветлување во општината.  Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Неготино.