ЛЕР и јавни дејности
ОПШТИНА НЕГОТИНО ОБЕЗБЕДИ 47 КОНТЕЈНЕРИ ЗА ИНДУСТРИСКИ И КОМУНАЛЕН ОТПАД PDF Печати

   Општина Неготино обезбеди и на ЈП Комуналец му стави на располагање 47 поцинковани контејнери наменети за собирање на индустриски и комунален отпад произведени во фирмата Слобода-метал кои се наменети и ќе бидат распоредени во руралните средини во општината. Бројот на расположливите контејнери е утврден по соодветна методологија и согалсно истата направен е распоред истите да се постават во селата Долни Дисан, Тимјаник, Тремник, Војшанци, Пепелиште, Криволак, Црвени Брегови, Курија и Дуброво во зависност од бројот на жители. Следуваата состаноци со претставници на месните заедници од споменатите 9 населени места заради утврдување на соодветни локации за поставување на контејнерите со што ќе се создадат услови за отпочнување со собирање на сметот во населените места и остварување на крајната цел на проектот за почиста животна средина и околина. Инаку, предходно покрај контејнерите, со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Неготино се изврши набавка на ново возило за собирање на смет кое веќе е дадено на користење на ЈП Комуналец.

Повеќе...
 
Одржана средба помеѓу општина Неготино и општина Алмопиа, Р.Грција за третиот повик за преку гранична соработка ИПА PDF Печати

   Во општина Неготино се одржа средба помеѓу претставници од општина Неготино и претставници од општина Алмопиа, Р.Грција во врска со третиот повик за поднесување на проекти во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција. На одржаната средба претставниците од двете општини  изразија задоволство од можноста што ја нуди ИПА Програмата со убедување дека активно ќе ги искористат расположливите средства преку заеднички предлог проект ,,Подршка и развој на пчеларството во преку-граничната област,,.

Повеќе...
 
СООПШТЕНИЕ PDF Печати
На ден 04.07.2013 г. (Четврток) во 18:00ч. во Просториите на Ресторан ,,Рубико” ќе се одржи Шестата Форумска сесија по Програмата -,, Форуми во заедницата” во општина Неготино,  на која ќе бидат презентирани постигнатите резултати по однос на проектот ,,Управување со отпадот во руралните средини на општина Неготино,,.
 
Програма,,Форуми во заедницата,,Проект –Управување со отпадот во руралните средини во општина Неготино PDF Печати
  Деновиве во општина Неготино потпишани се Договорите за набавка на возило за собирање на смет  и набавка на контејнери, согласно Грантот на  Швајцарската агенција за развој и соработка-СДЦ и  учеството  на општина Неготино , а во рамките на Проектот –,,Управување со отпадот во руралните средини во општина Неготино,,
Имено со овој Грант во вкупна висина од 5.360,000 денари ќе биде обезбедено возило за собирање на комунален смет од руралните средини на општина Неготино .Согласно најповолната понуда вредноста на возилото изнесува 4.472.000,00 денари и истото ќе биде набавено преку избраниот понудувач  ,,ЕРКА БМЦ 2007,, Охрид.
Повеќе...
 
ВО НЕГОТИНО ПОДЕЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ PDF Печати
   По завршувањето на проектните активности од манифестацијата Недела на виното – проект финансиран со средства од Европската унија, на сите интернационални учесници вклучени во истиот од Словенија, Италија и Бугарија организаторот – домаќин општина Неготино им подели промотивни материјали во кои се застапени материјали од предходно спроведените 4 проектни активности одржани во останатите градови вклучени во проектот. Така, на сите им беа поделени проектни промотивни материјали во форма на инфо-билтен, ДВД и ЦД алманах со препорака истите да ги постават на сопствените веб-портали заради подобро и поефикасна промоција на постигнатите проектни резултати. Последната информативна средба беше искористена и за претставување на новата проектна идеја за аплицирање меѓу досегашните партнери.
 
НЕДЕЛА НА ВИНО - Св.Трифун 2013 PDF Печати

Повеќе...
 
АМЕРИКАНСКАТА АРМИЈА ЌЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ВО НЕГОТИНО PDF Печати
   Општина Неготино беше посетена од претставници на Американската амбасада во Македонија и војници од инжинерската бригада на армијата на САД сместени во базата во Германија, а кои во април годинава ќе земат активно учество на воена вежба на полигонот Криволак, но за време престојот ќе се ангажираат и за давање придонес кон локалната заедница. На средбата, беа предложени повеќе проекти за работа, а како дел од процесот беа посетени детската градинка, основното училиште во градот и подрачното училиште во селото Долни Дисан. По извршениот увид на лице место, припадниците на инжинерската бригата на армијата на САД констатираните состојби ќе ги презентираат пред своите претпоставени, по што ќе се изврши избор кој проект ќе биде реализиран додека престојуваат во општина Неготино.
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 9 од 14