Културно историско наследство
Aнтички локалитет “Градиште” PDF Print
There are no translations available.

   Aнтичкиот локалитет “Градиште” е осебено важен за општина Неготино од повеќе аспекти, односно како од аспект на мошне значајно културно - историско наследство, така и од туристички аспект, како дестинација која се наоѓа во близина градот Неготино и автопатот Скопје - Солун. Истражувачките работи на овој локалитет се започнати во 2008 година со финансиска поддршка на ресорното Министерство за култира и ЛС на Општина Неготино. Според досегашните истражувања, овој локалитет е богат со наоди од антиката, па со одредени пронајдени предмети наведува дека се работи за античкиот град “Антигонеа”, што сеуште со сигурност неможе да се потврди.

Read more...