Животна средина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена PDF Print
There are no translations available.

Одлука ЛУПД Г2 КП 2469-3 и 2469-4
 
Одлука ДУП за УЗ 6 дел од влок 6.2 и УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Print
There are no translations available.

Одлука ДУП за УЗ 6 дел од влок 6.2 и УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Мислења Министерство за животна средина и просторно планирање PDF Print
There are no translations available.

Мислење ДУП УЗ.  7 дел од блок 7.2

Мислење ДУП УЗ.  7 дел од блок 7.3

 
Одлука за ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Print
There are no translations available.

Одлука за ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Одлука ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.2 PDF Print
There are no translations available.

Одлука ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.2
 
Стратегиска оцена за УЗ-3 PDF Print
There are no translations available.

Одлука УЗ 3

Мислење УЗ 3

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 2 of 4