Животна средина
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на планскиот документ “Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1 (помеѓу улиците Браќа Миладинови, Ида Бенчиќ и Јован Димитров)“
 
Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Печати
Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Мислење ЛУПД КП 2469-3 и 2469-4 PDF Печати
Мислење ЛУПД  КП 2469-3 и 2469-4
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена PDF Печати
Одлука ЛУПД Г2 КП 2469-3 и 2469-4
 
Одлука ДУП за УЗ 6 дел од влок 6.2 и УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Печати
Одлука ДУП за УЗ 6 дел од влок 6.2 и УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Мислења Министерство за животна средина и просторно планирање PDF Печати

Мислење ДУП УЗ.  7 дел од блок 7.2

Мислење ДУП УЗ.  7 дел од блок 7.3

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>

Лист 1 од 3