Животна средина
Одлука за ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Печати
Одлука за ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Одлука ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.2 PDF Печати
Одлука ДУП за УЗ 7 дел од блок 7.2
 
Стратегиска оцена за УЗ-3 PDF Печати

Одлука УЗ 3

Мислење УЗ 3

 
Стратегиска оцена за УЗ8 PDF Печати

Одлука УЗ 8 дел од блок 1

Мислење УЗ 8 дел од блок 1

 
Извештај за стратегиска оцена на животна средина PDF Печати

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за измена и дополнување на генерален урбанистички план за град Неготино, општина Неготино

Мислење

Одлука

ГУП

 
Нацрт Стратегиска оцена на животна средина PDF Печати
Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Вардарски регион
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>

Лист 1 од 3