Животна средина
Стратегиска оцена за УЗ8 PDF Печати

Одлука УЗ 8 дел од блок 1

Мислење УЗ 8 дел од блок 1

 
Извештај за стратегиска оцена на животна средина PDF Печати

Извештај за стратегиска оцена на животна средина за измена и дополнување на генерален урбанистички план за град Неготино, општина Неготино

Мислење

Одлука

ГУП

 
Нацрт Стратегиска оцена на животна средина PDF Печати
Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Вардарски регион
 
Извештај за стратегиска оцена на животна средина PDF Печати
Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник К.О Дуброво и К.О. Трмник општина Неготино
 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА КО Д.ДИСАН

ОДЛУКА

 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА PDF Печати

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА КО ТРЕМНИК

ОДЛУКА

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Лист 1 од 2