Новогодишни пакетчиња за дечињата од 4 игрални во населените места Печати

   Во пресрет на Новогодишните и Божикните празници, секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ од име на локалната самоуправа на дечињата од 4 игрални во населените места од неготинска општина им подели 39 новогодишни пактечиња обезбедени со средства од општинскиот Буџет. Беа посетени игралните и пакетчиња им беа врачени на дечињата во Д.Дисан (12), во Тимјаник (10), во Црвени Брегови (9) и во Војшанци (8). Во секоја од игралните владееше прзнична предновогодишна атмосфера, дечињата не ја криеја радоста за добиените пакетчиња, а во знак на благодарност во сите четири игрални беа испеани песнички за Новата година.