Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Се информираат граѓаните на општина Неготино, но и сите кои го користат овие премини, дека поради ремонт на железничката пруга Велес-Гевгелија, делница од Ногаевци до Неготино ќе се врши поврзување на патните премини со пристапните патишта и тоа:-

Патен премин на км.536+301 (Кукуричани)

почеток: 16.06.2023 во 09:20 / крај:16.06.2023 во 17:20

Патен премин на км.542+363 (Црвени Брегови)

>почеток: 17.06.2023 во 09:20 / крај:17.06.2023 во 17:20

 

Close Search Window