Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Одбележан Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби

Новости|

Под мотото ,, Заедно го менуваме светот ” во организација... Прочитај повеќе Одбележан Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби

Потпишав договор за асфалтирање на улица во Пепелиште и реконструкција на фекална и атмосферска канализација во Неготино

Новости|

Денеска во просториите на Бирото за регионален развој при... Прочитај повеќе Потпишав договор за асфалтирање на улица во Пепелиште и реконструкција на фекална и атмосферска канализација во Неготино

Отпочна постапка за изградба на резервоар за вода за пиење и потисен цевковод во Тремник

Новости|

Врз основа на апликацијата до ресорното Министерство со... Прочитај повеќе Отпочна постапка за изградба на резервоар за вода за пиење и потисен цевковод во Тремник

Започна изградбата на нова улица во Криволак во должина од 283 метри

Новости|

По неодамнешното завршување на градежните работи за... Прочитај повеќе Започна изградбата на нова улица во Криволак во должина од 283 метри

О Д Л У К А За избор на професионален пожарникар По пат на интерен оглас

Соопштенија|

Врз основа на член 11-к став (1), (2), (3) и став (4) од Законот за... Прочитај повеќе О Д Л У К А За избор на професионален пожарникар По пат на интерен оглас

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3

Урбанизам|

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА Б1.1- ДУЌАНИ, ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ, ПРОДАВНИЦИ ЗА МАЛИ ПРИБОРИ, ОПРЕМА , ДЕЛОВИ И ПОТРЕБИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, (МАЛИ ОБЈЕКТИ ЗА ТРГОВИЈА СО МЕШАНА СТОКА),

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА Б1.1- ДУЌАНИ, ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ, ПРОДАВНИЦИ ЗА МАЛИ ПРИБОРИ, ОПРЕМА , ДЕЛОВИ И ПОТРЕБИ ЗА ДОМАЌИНСТВО, (МАЛИ ОБЈЕКТИ ЗА ТРГОВИЈА СО МЕШАНА СТОКА),

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА А1.5- СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА А1.5- СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР

И жителите на Тремник и Војшанци со свои предлози за креирање на Буџетот за 2024 г.

Новости|

Во рамките на одржувањето на работните средби со граѓаните... Прочитај повеќе И жителите на Тремник и Војшанци со свои предлози за креирање на Буџетот за 2024 г.

Општина Неготино и оваа година ги вклучува граѓаните во креирањето на Буџетот за наредната 2024 година.

Новости|

Врвен приоритет на Општина Неготино е транспарентно и... Прочитај повеќе Општина Неготино и оваа година ги вклучува граѓаните во креирањето на Буџетот за наредната 2024 година.

Close Search Window