Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Почитувани,
Ве известуваме дека се извршени измени во јавниот повик со број 05-388/3 објавен на ден 02.06.2022 година, новиот текст на измениот јавен повик е објавен на системот е-урбанизам и на веб страната на општина Неготино со број 05-388/5 од 09.06.2022 година, со тоа што рокот за  доставување на понуди е продолжен  до 20.06.2022 година.  

Јавен повик

Известување 

 

Close Search Window