Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Соопштенија|

Се информираат граѓаните на општина Неготино, но и сите кои го користат овој премин, дека поради ремонт на железничката пруга Велес-Гевгелија, делница од Ногаевци до Неготино со кој беше предвидена инсталација на гумени елементи на повеќе патни премини (досега е извршена на 3 премини) на територијата на неготинска општина, дека патниот премин на км. 542+363 Црвени Грегови ќе биде времено затворен за сообраќај. Согласно предвидената динамика на изведување на работите, патниот правец Црвени Брегови кој е единствениот кој остана за поставување гумена инсталација, ќе биде затворен во периодот од 10.06 во 09,20 часот до 12.06. 2023 година до 10,00 часот.

Close Search Window