Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости|

Во ООУ,,Гоце Делчев” во рамките на приоритетното подрачје – Воспоставување на здрава клима и подобрување на условите за работа извршено е
ПАРТЕРНО И ХОЛТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ДВОР
➡️ Парковско обележување и уредување на просторот
➡️ Поставени клупи и уредени места за седење
➡️ Поставен амфитеатар наменет за одржување на настава во природа
➡️ Поставена соодветна опрема на соодветно место,заради запазување на условите од заштита на животна средина како и запазување на хигиената во училиштиот двор
Close Search Window