Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Образование|

Општина Неготино во соработка со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион ја организираше првата работилница на која се изврши презентација и промоција на Регионалниот образовен портал. Како што беше појаснето од страна на стручните лица кои го промовираа проектот, образовниот портал е веб – базирано решение за колаборација, комуникација и презентација на образовни содржини кои се прилагодени на образовниот систем.

    Како платформа за управување и учење, решението им овозможува на наставниците да управуваат и да ги реализираат административните активности, на учениците им се обезбедува интерактивен начин на учење, а на нивните родители им овозможува контрола и вклучување во образованието на нивните деца. Инаку, образовниот портал како платформа има можности да интегрира неограничен број на корисници.
    При презентацијата на платформата за учење и колаборација се извршија стручни предавања за општинскиот образовен портал – концепт на платформа за учење и колаборација, за ресурсите за учење и креирање на тестови и материјали, а беше дадена и стручна помош за изготвувањето на задачите со упатства за нивна намена и примена. Самата промоција предизвика голем интерес и беше масовно посетена од страна на заинтересирани лица од општина Неготино.

Close Search Window