Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Wa-mbrella|

   На ден 17 декември 2019 година во просториите на Општина Неготино се одржа работата на Комисиите за оценување и наградување на творбите пристигнати во рамките на конкурсот „ЗНАЧЕЊЕТО НА ВОДАТА“. На овој конкурс право на учество имаа сите ученици во основните и средните училишта во Општина Неготино, Република Северна Македонија и Општина Алмопиa, Република Грција,

Комисијата за разгелдување и оценување на категорија „ЦРТЕЖИ“ и Комисијата за разгелдување и оценување на категорија „ЕСЕИ“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино, ООУ „Гоце Делчев“ -Неготино и ООУ „Страшо Пинџур“, Неготино.

Комисијата за разгелдување и оценување на категоријата „ФОТОГРАФИЈА“ беше составена од претставник на Адвисент ДООЕЛ Скопје, Општина Неготино и СОУ „Св.Кирил и Методиј“ –Неготино.

Подолу е даден редоследот на наградените ученици според категорија.

НАГРАДЕНИ ВО  КАТЕГОРИЈА „ЦРТЕЖ“

ПРВО МЕСТО – Ѓорѓи Панов, VIIа одделение- ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино
ВТОРО МЕСТО – Јован Трајков, IVб одделение –  ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Лазар Бојков, IIа одделение – ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈА „ЕСЕЈ“

ПРВО МЕСТО – Мила Толова, IXa одделение – ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино
ВТОРО МЕСТО – Ангела Нацева, IX одделение – ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Загорка Панова, IXг одделение – ООУ „Гоце Делчев“ – Неготино

НАГРАДЕНИ ВО КАТЕГОРИЈА „ФОТОГРАФИЈА“

ПРВО МЕСТО –Викторија Методиева, I-6 клас – СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино
ВТОРО МЕСТО – Јани Иванов, I-6 клас – СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино
ТРЕТО МЕСТО – Благица Захарчева, I-6 клас –  СОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Неготино

Свеченото доделување на наградите ќе биде извршено на церемонија која ќе се организира на 20 декември 2019, во салата на советот на Општина Неготино со почеток во 13 часот.

 Results_Competition

 Резултати конкурс


       

 

Close Search Window