Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости|

Поради свлечиште на земјиште, дојде до оштетување на водоводната линија од која со вода за пиење се снабдуваат жителите на селата Горни Дисан и Вешје. Благодарение на брзата и ефикасна интервенција на општина Неготино и ЈП Комуналец дефектот е отстранет за рекордно кратко време со што жителите на овие две села имаат нормално и редовно водоснабдување, посебно во летниот период со високи температури. Додека траеше санацијата, месното население беше снабдувано со вода со помош на ТППЕ Неготино.
Close Search Window