Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости|

Работници на фирмата изведувач на градежните работи ,,Емо градба инженеринг” од општина Василево започнаа со активности на терен за изградба на потпорен ѕид на улицата 11 октомври во Неготино. Потпорниот ѕид кој е во фаза на изградба ќе биде висок 5,5 метри, а рокот за завршување на работите е 30 денови од денот на започнувањето. Надзорот го врши Студио Архивисион од Скопје.

Close Search Window