Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Соопштенија|

Почитувани,
Во согласност со член 16 и 17 од Законот за младинско учество и младински политики, како и во согласност со одлуката донесена на Советот на Општина Неготино на ден 15.03.2022 година, а по иницијатива на советникот Стојанчо Атанасов, како советник во општината, донесена е статутарна измена за формирање на Локален младински совет.
Според процедурата согласно со Законот за младинско учество и младински политики, најпрво ќе се формира иницијативен одбор за свикување на истиот.
Се повикуваат сите младински здруженија, во согласност со член 17 став 4 од Законот, кои се заинтересирани, без претходно пријавување, да земат учество на овој иницијативен одбор за формирање на локален младински совет, каде што ќе се констатираат понатамошните чекори за крајната цел.

Иницијативниот одбор ќе се одржи на ден 28.04.2022 година, во салата на Општина Неготино во 16.30 часот.

Со почит,
Општина Неготино
 

Close Search Window