Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости, Соопштенија|

Општина Неготино продолжува со реализација на програмата општинско- корисна работа за 2024/25 за која ни се одобрени 5 позиции за асистенти за инструментални услуги за стари лица и 4 позиции за образовни асистенти во средното училиште Св. Кирил и Методиј.
Ги известуваме заинтересираните граѓани за услугите за стари лица во домашни услови да го пријават лицето- корисник на услугата, кај претставникот од општина Неготино во работното тело за ОКР 2024/25 , Карафилоска Аница, во простории на Желкова куќа или на тел.070-407-790.

Close Search Window