Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

31 редовна седница на Советот на општина Неготино 29.09.2023 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 31 редовна седница на Советот на општина Неготино 29.09.2023 година

30 редовна седница на Советот на општина Неготино 31.08.2023 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 30 редовна седница на Советот на општина Неготино 31.08.2023 година

29 редовна седница на Советот на општина Неготино 11.08.2023 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 29 редовна седница на Советот на општина Неготино 11.08.2023 година

28 редовна седница на Советот на општина Неготино 05.07.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 28 редовна седница на Советот на општина Неготино 05.07.2023 година

27 редовна седница на Советот на општина Неготино 16.06.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 27 редовна седница на Советот на општина Неготино 16.06.2023 година

18 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 18 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

26-та редовна седница на Советот на општина Неготино 10.05.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 26-та редовна седница на Советот на општина Неготино 10.05.2023 година

25 редовна седница на Советот на општина Неготино 10.04.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 25 редовна седница на Советот на општина Неготино 10.04.2023 година

17 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 17 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

24 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 24 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2023 година

Close Search Window