Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

41 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.04.2024 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 41 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.04.2024 година

40 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 40 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2024 година

39 редовна седница на Советот на општина Неготино 29.02.2024 година

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 39 редовна седница на Советот на општина Неготино 29.02.2024 година

21 вонредна седница на Советот на општина Неготино 16.02.2024

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 21 вонредна седница на Советот на општина Неготино 16.02.2024

20 вонредна седница на Советот на општина Неготино 12.02.2024

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 20 вонредна седница на Советот на општина Неготино 12.02.2024

38 редовна седница на Советот на општина Неготино 25.01.2024 година

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 38 редовна седница на Советот на општина Неготино 25.01.2024 година

37 редовна седница на Советот на општина Неготино 27.12.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 37 редовна седница на Советот на општина Неготино 27.12.2023 година

36 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.12.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 36 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.12.2023 година

19 вонредна седница на Советот на општина Неготино 22.11.2023

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 19 вонредна седница на Советот на општина Неготино 22.11.2023

34 редовна седница на Советот на општина Неготино 15.11.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 34 редовна седница на Советот на општина Неготино 15.11.2023 година

Close Search Window