Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

44 редовна седница на Советот на општина Неготино 19.07.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 44 редовна седница на Советот на општина Неготино 19.07.2024 година

26 вонредна седница на Советот на општина Неготино 10.07.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 26 вонредна седница на Советот на општина Неготино 10.07.2024 година

25 вонредна седница на Советот на општина Неготино 08.07.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 25 вонредна седница на Советот на општина Неготино 08.07.2024 година

24 вонредна седница на Советот на општина Неготино 05.07.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 24 вонредна седница на Советот на општина Неготино 05.07.2024 година

43 редовна седница на Советот на општина Неготино 20.06.2024 година

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 43 редовна седница на Советот на општина Неготино 20.06.2024 година

23 вонредна седница на Советот на општина Неготино 11.06.2024

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 23 вонредна седница на Советот на општина Неготино 11.06.2024

22 вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.06.2024

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 22 вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.06.2024

42 редовна седница на Советот на општина Неготино 22.05.2024 година

Новости, Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 42 редовна седница на Советот на општина Неготино 22.05.2024 година

41 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.04.2024 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа  (... Прочитај повеќе 41 редовна седница на Советот на општина Неготино 12.04.2024 година

40 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2024 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 40 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2024 година

Close Search Window