Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

17 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 17 вонредна седница на Советот на општина Неготино 17.03.2023

24 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 24 редовна седница на Советот на општина Неготино 14.03.2023 година

16та вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.03.2023

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 16та вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.03.2023

22 редовна седница на Советот на општина Неготино 01.03.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 22 редовна седница на Советот на општина Неготино 01.03.2023 година

15 вонредна седница на Советот на општина Неготино 10.02.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 15 вонредна седница на Советот на општина Неготино 10.02.2023 година

21 седница на Советот на општина Неготино 30.01.2023 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 21 седница на Советот на општина Неготино 30.01.2023 година

20 редовна седница на Советот на општина Неготино 28.12.2022

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 од Законот за локална самоуправа (... Прочитај повеќе 20 редовна седница на Советот на општина Неготино 28.12.2022

14 вонредна седница на Советот на општина Неготино 22.12.2022

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 14 вонредна седница на Советот на општина Неготино 22.12.2022

Вонредна седница на Совет на општина Неготино 15.12.2022 година

Новости, Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе Вонредна седница на Совет на општина Неготино 15.12.2022 година

19 редовна седница на Советот на општина Неготино 15.11.2022 година

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална... Прочитај повеќе 19 редовна седница на Советот на општина Неготино 15.11.2022 година

Close Search Window