Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЕНПОЛ –ЕЕ|

   Денес во големата сала на Општина Неготино се одржа четвртиот информативен ден во рамки на проектот „ ENPOL – EE “ од програмата за прекугранична соработка „ Interreg – IPA CBC Грција – Република Северна Македонија”, во периодот од 2014 – 2020 година, на тема „ Користење на одржливи извори на енергија и нивно значење ”.
Инфо денот беше поделен на две сесии од кои на правата присутните имаа можност да се запознаат со значењето и придобивките од користењето на обновливите извори на енергија, а на втората сесија беше презентирана нацрт верзијата на брошурата на тема „ Како да се користат локалните ресурси на обновлива енергија за подобрување на енергетската ефикасност.
 

 

   

Close Search Window