Започна тампонирањето на улици во селата со гребен асфалт PDF Печати

   Врз основа на одличната соработка на релација градоначалник на општина Неготино, Министерство за транспорт и врски во Владата на РМ и Јавното претпријатие за стопанисување со државни патишта општина Неготино издејствува целиот гребен асфалт од реконструкцијата на автопатот од Неготино до Демир Капија да биде наменет за тампонирање на улиците во сите населени места во неготинска општина каде што има потреба од тоа. За волја на вистината, оваа активност започна минатото лето кога со гребен асфалт од реконструкцијата на патот Неготино- Криволак беа тампонирани неколку улички во Тимјаник, а со подорбувањето на временските услови и со започнувањето на градежната сезона продолжува во овој период и ќе се одвива според однапред утврдена динамика. Денеска градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов беше присутен на терен во селото Тремник каде што интензивно се одвиваат работи за тампонирање на улици со гребен асфалт во соработка и во координација со месната заедница и локалното население. По завршувањето на градежните работи во Тремник, активностите за тампонирање на улиците со гребен асфалт продолжуваат и во останатите населени места во општина Неготино.