Продолжуваат градежните активности за реконструкција на дел од улица во населеното место Тремник во должина од 1000 метри PDF Печати

   Во периодот што следи ќе се врши монтажа на улични рабници, изведба на пропуст на канал за атмосферски води, нивелирање и набивање на проширениот дел од улицата, по што ќе се пристапи кон асфалтирање на истата.