Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Урбанизам|

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) DUP Urbana Edinica 6 del od blok 19 od 09.08.2022 (2)_compressed (1)

Close Search Window