Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Новости|

Заедно со стручните служби од општината денеска извршив увид и на лице место ги следев градежните работи за асфалтирање на дел од улица во Пепелиште во должина од 270 метри.

Работниците на изведувачот на работите ГП Градба промет предвидените градежни активности ги изведуваат во рамките на предвидените рокови за тоа, а надзорот го врши Студио Архивисион од Скопје.

Close Search Window