Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Барање за Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Животна средина|

Барање за Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА... Прочитај повеќе Барање за Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Планот за управување со животната средина и социјалните работи (ПУЖССР) за проектот за реконструкција на ЈЗУ „ЗД Неготино, здравствен пункт Долни Дисан“ во Долни Дисан

Животна средина|

Известување за јавна расправа за ПУЖССР за 15 здравствени... Прочитај повеќе Планот за управување со животната средина и социјалните работи (ПУЖССР) за проектот за реконструкција на ЈЗУ „ЗД Неготино, здравствен пункт Долни Дисан“ во Долни Дисан

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 9 блок 28

Животна средина|

SEA Formular -UE 9... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 9 блок 28

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 6 блок 19

Животна средина|

SEA Formular -UE 6... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 6 блок 19

Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 5 блок 17

Животна средина|

SEA Formular -UE 5... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина УЕ 5 блок 17

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Животна средина|

Барање за Б дозвола – ББ Неготино Прилози Барање за Б... Прочитај повеќе БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Животна средина|

БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Друштво за... Прочитај повеќе БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Животна средина|

ИЗВЕСТУВАЊЕза достапност на документ контролна листа на... Прочитај повеќе Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Мислење за ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Животна средина|

Мислење за  ЛУПД за Г2 КО Пепелиште... Прочитај повеќе Мислење за ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Животна средина|

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Close Search Window