Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Животна средина|

Барање за Б дозвола – ББ Неготино Прилози Барање за Б... Прочитај повеќе БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Животна средина|

БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Друштво за... Прочитај повеќе БАРАЊЕ ЗА Б – ИНТEГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Животна средина|

ИЗВЕСТУВАЊЕза достапност на документ контролна листа на... Прочитај повеќе Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Мислење за ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Животна средина|

Мислење за  ЛУПД за Г2 КО Пепелиште... Прочитај повеќе Мислење за ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Животна средина|

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за Г2 КО Пепелиште

Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1

Животна средина|

Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1... Прочитај повеќе Мислење за УЗ 3 дел од блок 3.1

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1

Животна средина|

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански... Прочитај повеќе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ за УЗ 3 дел од блок 3.1

Мислење

Животна средина|

Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на... Прочитај повеќе Мислење

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Животна средина|

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ПО НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Животна средина|

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за... Прочитај повеќе Извештај за стратегиска оцена на животната средина

Close Search Window