Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Ј А В Е Н   П О В И К за распределба на финансиски средства на спортски клубови/сојузи од Општина Неготино за 2023 година

Вести, Новости, Соопштенија|

Врз основа на Програмата за култура, спорт и соработка со... Прочитај повеќе Ј А В Е Н   П О В И К за распределба на финансиски средства на спортски клубови/сојузи од Општина Неготино за 2023 година

JАВЕН ОГЛАС бр.1/2023 за вработување на 1 (еден) – давател на услуга на неопределено време во ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

Соопштенија|

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија... Прочитај повеќе JАВЕН ОГЛАС бр.1/2023 за вработување на 1 (еден) – давател на услуга на неопределено време во ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

Правилник за судир на интереси

Вести, Соопштенија|

Правилник за судир на интереси Изјава за доверливост на... Прочитај повеќе Правилник за судир на интереси

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Соопштенија|

ИЗВЕСТУВАЊЕ СПИСОК  НА  НЕДОСТАВЕНИ  РЕШЕНИЈА  ЗА  ДАНОК... Прочитај повеќе ИЗВЕСТУВАЊЕ

П Р А В И Л Н И К

Соопштенија|

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ И ПРИМАЊЕ НА ПОДАРОЦИ ,... Прочитај повеќе П Р А В И Л Н И К

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Соопштенија|

СПИСОК НА НЕДОСТАВЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА... Прочитај повеќе ИЗВЕСТУВАЊЕ

О Д Л У К А За избор на административен службеник по пат на интерен оглас

Соопштенија|

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни... Прочитај повеќе О Д Л У К А За избор на административен службеник по пат на интерен оглас

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 5/2022 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во општина Неготино

Соопштенија|

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни... Прочитај повеќе ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 5/2022 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во општина Неготино

ОБЈАВА 02/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

Новости, Соопштенија|

ОБЈАВА 02/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост... Прочитај повеќе ОБЈАВА 02/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Неготино

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на предлози за инвестициони/бизнис планови за подобрување на инфраструктурата, модернизација и развој на Општина Неготино

Соопштенија|

Врз основа на член 22 од Законот за локалната самоуправа... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на предлози за инвестициони/бизнис планови за подобрување на инфраструктурата, модернизација и развој на Општина Неготино

Close Search Window