Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

О Д Л У К А За избор на член на управен одбор на ЈКП ,, Комуналец” Неготино

Соопштенија|

О Д Л У К А За избор на член на управен одбор на ЈКП ,,... Прочитај повеќе О Д Л У К А За избор на член на управен одбор на ЈКП ,, Комуналец” Неготино

ЈАВЕН ПОВИК БР. 08-644/1

Новости, Соопштенија|

Ј А В Е Н  П О В И К за доделување на финансиски средства од... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК БР. 08-644/1

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Стручна ревизија

О Г Л А С бр. 01/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ДЕНОВИТЕ 21, 22 И 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. – НЕГОТИНСКИ ПАНАЃУР 2023

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 80, член 80-а и член 81 од Законот за градење... Прочитај повеќе О Г Л А С бр. 01/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ДЕНОВИТЕ 21, 22 И 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. – НЕГОТИНСКИ ПАНАЃУР 2023

Во понеделник и вторник (11 и 12.09) на територијата на општина Неготино ќе се врши дезинсекција, дезинфекција и дератизација

Новости, Соопштенија|

Согласно договорот што општина Неготино го има склучено со... Прочитај повеќе Во понеделник и вторник (11 и 12.09) на територијата на општина Неготино ќе се врши дезинсекција, дезинфекција и дератизација

ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на кандидати за избор на член на Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ НЕГОТИНО

Новости, Соопштенија|

ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на... Прочитај повеќе ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на кандидати за избор на член на Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ НЕГОТИНО

ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на интерен оглас

Соопштенија|

ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на... Прочитај повеќе ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на интерен оглас

Јавен повик до невработени и социјални лица со ниски квалификации

Новости, Соопштенија|

Општината Неготино аплицираше на повикот на Агенцијата за... Прочитај повеќе Јавен повик до невработени и социјални лица со ниски квалификации

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунално услужни работи КОМУНАЛЕЦ ц.о “ Неготино

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 79 ст.1 т. 29 од Статутот на општина Неготино... Прочитај повеќе Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунално услужни работи КОМУНАЛЕЦ ц.о “ Неготино

Close Search Window