Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Во понеделник и вторник (11 и 12.09) на територијата на општина Неготино ќе се врши дезинсекција, дезинфекција и дератизација

Новости, Соопштенија|

Согласно договорот што општина Неготино го има склучено со... Прочитај повеќе Во понеделник и вторник (11 и 12.09) на територијата на општина Неготино ќе се врши дезинсекција, дезинфекција и дератизација

ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на кандидати за избор на член на Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ НЕГОТИНО

Новости, Соопштенија|

ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на... Прочитај повеќе ЗАПИСНИК од извршена административна селекција на кандидати за избор на член на Управен одбор на ЈКП „Комуналец“ НЕГОТИНО

ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на интерен оглас

Соопштенија|

ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на... Прочитај повеќе ОДЛУКА За неизбор на административен службеник по пат на интерен оглас

Јавен повик до невработени и социјални лица со ниски квалификации

Новости, Соопштенија|

Општината Неготино аплицираше на повикот на Агенцијата за... Прочитај повеќе Јавен повик до невработени и социјални лица со ниски квалификации

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички проект (трета објава)

Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунално услужни работи КОМУНАЛЕЦ ц.о “ Неготино

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 79 ст.1 т. 29 од Статутот на општина Неготино... Прочитај повеќе Јавен повик бр.02/2023 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Јавното претпријатие за комунално услужни работи КОМУНАЛЕЦ ц.о “ Неготино

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Новости, Соопштенија|

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за... Прочитај повеќе Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2023

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 48 став (4) од Законот за Административни... Прочитај повеќе ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2023

Одлука за избор на административен службеник по пат на интерен оглас

Новости, Соопштенија|

Одлука за избор на административен службеник по пат на... Прочитај повеќе Одлука за избор на административен службеник по пат на интерен оглас

JАВЕН ОГЛАС бр.02/2023 за вработување на 3 (три) – даватели на услуга на неопределено времево ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 37 од Закон за јавните претпријатија... Прочитај повеќе JАВЕН ОГЛАС бр.02/2023 за вработување на 3 (три) – даватели на услуга на неопределено времево ЈП “ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“

Close Search Window