Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 СО НАМЕНА Г2.1

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 СО... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 СО НАМЕНА Г2.1

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Урбанизам|

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13... Прочитај повеќе Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела

Урбанизам|

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 1, со... Прочитај повеќе Урбанистички проект за формирање на градежна парцела

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела

Урбанизам|

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела

Урбанизам|

Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе Проектна програма за Урбанистички проект (УП) вон опфат на Урбанистички план за формирање на градежна парцела

Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежна парцела

Урбанизам|

Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежна парцела

Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежна парцела

Урбанизам|

Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе Проектна програма за Урбанистички Проект (УП) вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежна парцела

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.02 ОД УПВНМ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.02 ОД УПВНМ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА

Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2023 година

Урбанизам|

Програма за изработка на урбанистички планови на просторот... Прочитај повеќе Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2023 година

Close Search Window