Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА Урбанистички проект (УП) вон опфат

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.01 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Урбанизам|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА... Прочитај повеќе УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 01.01 ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“)

Урбанизам|

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19... Прочитај повеќе ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“)

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5, КО Тимјаник, Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5, КО Тимјаник, Општина Неготино

СООПШТЕНИE ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧНА РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Урбанизам|

 -СООПШТЕНИE ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА... Прочитај повеќе СООПШТЕНИE ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧНА РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИРАБОТКА НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИРАБОТКА НА Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИРАБОТКА НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13

ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП262, КП263 и КП 268/2 КО Војшанци општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП262, КП263 и КП 268/2 КО Војшанци општина Неготино

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5 КО Тимјаник, Општина Неготино

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5 КО Тимјаник, Општина Неготино

Close Search Window