Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.04 за изградба на комплекс со намена Г 4

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.04 за изградба на комплекс со намена Г 4

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.02 за изградба на комплекс со намена Г 4

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.02 за изградба на комплекс со намена Г 4

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.01 за изградба на комплекс со намена Г 4

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на Г.П.1.01 за изградба на комплекс со намена Г 4

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 – нови 10(20) kv кабелски вод

Урбанизам|

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 – нови 10(20) kv кабелски вод

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 – нови 10(20) kv кабелски вод

Урбанизам|

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8 – нови 10(20) kv кабелски вод

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8

Урбанизам|

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон... Прочитај повеќе Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба со намена Е1.8

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија

Урбанизам|

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на... Прочитај повеќе ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија

ЈАВЕН ПОВИК за повторување на избор на изработувач на Стручна ревизија

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 48 од Законот за урбанистичко планирање... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за повторување на избор на изработувач на Стручна ревизија

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е 

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7, дел од Блок 21

Урбанизам|

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Урбана Единица 6, дел од Блок 20... Прочитај повеќе ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Урбана Единица 6, дел од Блок 20 и Урбана Единица 7, дел од Блок 21

Close Search Window