Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

Урбанизам|

 ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА Извештај за... Прочитај повеќе ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА

З А П И С Н И К

Урбанизам|

З А П И С Н И К Од одржана јавна расправа по Извештајот за... Прочитај повеќе З А П И С Н И К

З А П И С Н И К

Урбанизам|

З  А П  И  С  Н  И  К За одржаната јавна презентација на... Прочитај повеќе З А П И С Н И К

Нацрт – Извештај

Урбанизам|

Нацрт-Извештај за за Стратегиска оцена на животната... Прочитај повеќе Нацрт – Извештај

Барање

Урбанизам|

Барање за легализација на објекти Барање за одобрение за... Прочитај повеќе Барање

Close Search Window