Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

О Г Л А С бр. 01/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ДЕНОВИТЕ 21, 22 И 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. – НЕГОТИНСКИ ПАНАЃУР 2023

Новости, Соопштенија|

Врз основа на член 80, член 80-а и член 81 од Законот за градење... Прочитај повеќе О Г Л А С бр. 01/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ДЕНОВИТЕ 21, 22 И 23 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. – НЕГОТИНСКИ ПАНАЃУР 2023

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект  

Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 58 став 2, точка 4 од Законот за... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект  

23 вонредна седница на Советот на општина Неготино 11.06.2024

Совет општина Неготино, Соопштенија|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 23 вонредна седница на Советот на општина Неготино 11.06.2024

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Новости, Соопштенија|

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за... Прочитај повеќе Ј  А  В  Е  Н     П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

На територијата на општина Неготино се спроведе прскање против комарци

Новости|

Со финансиски средства обезбедени од општинскиот буџет,... Прочитај повеќе На територијата на општина Неготино се спроведе прскање против комарци

22 вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.06.2024

Совет општина Неготино|

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа... Прочитај повеќе 22 вонредна седница на Советот на општина Неготино 07.06.2024

Ј А В Е Н    П О В И К

Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 29 став 5 и член 50 од Законот за... Прочитај повеќе Ј А В Е Н    П О В И К

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија за изградба на новопроектиран 10kV подземен среднонапонски кабелски вод со пресек 240mm² за поврзување на ТС1 (КП 241/5, КО Тимјаник) и ТС1 (КП 241/23 и КП 241/24, КО Тимјаник) со новопланиран среднонапонски А3 столб на постоен воздушен 10kV вод, КО Тимјаник и КО Неготино, Општина Неготино

Урбанизам|

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко... Прочитај повеќе С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План со основна класа на намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија за изградба на новопроектиран 10kV подземен среднонапонски кабелски вод со пресек 240mm² за поврзување на ТС1 (КП 241/5, КО Тимјаник) и ТС1 (КП 241/23 и КП 241/24, КО Тимјаник) со новопланиран среднонапонски А3 столб на постоен воздушен 10kV вод, КО Тимјаник и КО Неготино, Општина Неготино

Општина Неготино на 6-ти јуни ( четврток ) ќе спроведе прскање против комарци

Соопштенија|

Во четврток на 6-ти овој месец на целата територија на... Прочитај повеќе Општина Неготино на 6-ти јуни ( четврток ) ќе спроведе прскање против комарци

Средба со амбасадорот на Јапонија г-дин Оцука и отворање изложба во градскиот Музеј

Новости|

Во работна посета на општина Неготино престојуваше Н.Е.... Прочитај повеќе Средба со амбасадорот на Јапонија г-дин Оцука и отворање изложба во градскиот Музеј

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП бр.6 дефинирана со ДУП за дел од УБ 9.2, за спортско рекреативен центар, општина Неготино

Урбанизам|

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП... Прочитај повеќе Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП бр.6 дефинирана со ДУП за дел од УБ 9.2, за спортско рекреативен центар, општина Неготино

Close Search Window