Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Приходи и расходи 2012 година Приходи и расходи 2013 година... Прочитај повеќе Извештај на Ј.П. Комуналец Неготино

Програми за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Програма за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино за 2012... Прочитај повеќе Програми за работа на Ј.П. „Комуналец“ Неготино

ТРИБИНА ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО НЕГОТИНО

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

   Во организација на локалната самоуправа и Општинскиот... Прочитај повеќе ТРИБИНА ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ ВО НЕГОТИНО

Програма за водоснабдување и канализација Македонија

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Квартален извештај Јули – Септември 2012 год.... Прочитај повеќе Програма за водоснабдување и канализација Македонија

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012- 2017 ГОДИНА

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012-... Прочитај повеќе ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОПШТИНА НЕГОТИНО 2012- 2017 ГОДИНА

Нацрт Акционен План Неготино

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

Нацрт Акционен План Неготино Програма за водоснабдување и... Прочитај повеќе Нацрт Акционен План Неготино

Close Search Window