Општина Неготино

www.negotino.gov.mk 

ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект

Комунални работи и Сообраќај, Новости, Соопштенија, Урбанизам|

Врз основа на член 58 став 2, точка 4 од Законот за... Прочитај повеќе ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на Урбанистички проект

Надоместок за уредување на градежно земјиште

Комунални работи и Сообраќај|

Надоместок за уредување на градежно земјиште... Прочитај повеќе Надоместок за уредување на градежно земјиште

П Р О Г Р А М А ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 2023

Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 2023

П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2021 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности ... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2021 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА)

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

ИЗВЕСТУВАЊЕза достапност на документ  План за управување... Прочитај повеќе ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА)

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2018 година

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година

Вести, Комунални работи и Сообраќај|

П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно... Прочитај повеќе П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2016 година

Close Search Window